All Posts in "Uncategorized" Category

Category archive page

Какво е важно да знаем за панелното строителство?

У нас близо 2 000 000 българи живеят в панелни блокове построени в началото на 60-те до края на 90-те години. Това са 20 000 жилищни сгради и около 700 000 апартамента. Панелните сгради представляват 25 % сградния фонд на страната. Те са оразмерени на висока степен на земетръс – 9-а степен, защото много части…